Popularni postovi

Novac je


Šta je novac?Evo jedna definicija novca:Novac je:
-obračunska jedinica,
- spremnik vrijednosti,
- sredstvo razmjene.
Ali novac je svojevrsna roba za koju se može kupiti svaka druga roba.
Ljudi koji putuju u inozemstvo najčešće svoj novac mijenjaju za novac zemlje u koju putuju.
Novac je papirni i kovani novac iako ja lično više volim da ga ne vidim jer ga odmah potrošim.Internet potrošnja i kupnja je super kao i kartice koje rade svoj posao ne moraš nigdje da ideš.

tags:novac,kovani,papirni,roba

Nema komentara:

Objavi komentar