Popularni postovi

Berza

Za prvu berzu, kao fizički uređen i poslovno organiziran prostor, sa formom i odlikama savremenih berzi, pretpostavlja se ona otvorena u Amsterdamu, 1611 godine. Ona u Londonu, najveća u Evropi, prvobitno je neformalno funkcionirala po londonskim čajdžinicama, a 1801. godine formira se kao regulirana berza, sa formalnim članstvom, i ta godina se uzima kao godina njenog zvaničnog ustanovljenja, godina osnivanja moderne Londonske berze. Danas je London Stock Exchange (LSE) jedna od tri najveće berze na svijetu, pored onih u New Yorku (New York Stock Exchange – NYSE) i Tokiju (Tokyo Stock Exchange – TSE).
Berze, su organizirana i striktno regulirana finansijska tržišta na kojima se trguje vrijednosnim papirima, robom, uslugama ili valutama.
Preteče savremenih berzi možemo pronaći već u antičkoj Grčkoj, gdje se putem tzv. „trapezita“, (od grčkog: trapeza – stol, desk), što bi približno odgovaralo funkciji današnjih berzanskih posrednika, razmjenjivao novac i pozajmice.Itd do danas. Berze funkcionišu pod strogim pravilima a ona su obavezujuća za sve koji učestvuju u trgovini na berzama. Kontrolu nad poslovanjem berzi vrši država, najčešće putem komisije za vrijednosne papire. Komisija može obustaviti rad berze pod uslovima određenim kao neregularni tržišni uslovi. Također i berza može odrediti prestanak trgovine svojim instrumentima kada, npr. uslovi utvrđeni za listing nisu ispunjeni.
Berze postoje i na Balkanu.U BiH postojine koliko berzi.

tags:berza,tržišni uslovi,listing,

Nema komentara:

Objavi komentar